SAWYER feed the HURCO 1/2 lathe TM8 1/2

The robot SAWYER feed the HURCO lathe TM8 with samples....

112.2MB Uploaded 19/07/17, 15:19